Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša
 
Skip Navigation Links.
Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Baza sadrži dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša – strategije, planove, programe i izvješća, kao i ostale dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša, što u širem smislu podrazumijeva dokumente koji se donose, odnosno koji su doneseni prema potrebnim propisima u pojedinim sektorima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja.

Radi sveobuhvatnosti i preglednosti dokumenata koji se odnose na zaštitu okoliša, u bazu su uvršteni i oni dokumenti koji su izrađeni temeljem prepoznate potrebe, a u sklopu djelatnosti nadležnog upravnog tijela županije, Grada Zagreba, velikog grada i općine.

U Bazi se također nalaze i podaci o samom dokumentu kao i o izrađivaču dokumenta.

Uspostava Baze dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša definirana je:
• zakonskom obvezom Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) da prikuplja dokumente - mjere politike, planove, programe zaštite okoliša, te podatke, informacije i izvješća za potrebe Informacijskog sustava zaštite okoliša
• zakonskim obvezama tijela državne uprave, nadležnih upravnih tijela županija i Grada Zagreba, te velikih gradova, gradova i općina da spomenute dokumente, informacije i podatke dostavljaju Zavodu za zaštitu okoliša i prirode u za to propisanim rokovima.

Uz mogućnost pretraživanja i pregledavanja dokumenata (pdf. format), baza omogućava i pregled izvršenih obveza izrade dokumenata i rokova u kojima dokumenti moraju biti doneseni sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.
Istovremeno, na ovaj se način svim zainteresiranima omogućava pristup dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša, te cjeloviti uvid u stanje okoliša u Državi, na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 


Verzija 2.0